Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

3LEGER fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

3LEGER 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

3 LEGER

 

Vi oppmuntrer til bruk av HelseNorge.no for elektronisk kommunikasjon med legekontoret.

Logg deg inn på Helsenorge.no på PC eller smarttelefon (App: helsenorge.no), eller bruk "knappene" øverst på denne hjemmesiden. Du kan da gratis få melding om legetimer, motta prøvesvar, og forespørre resepter på faste medisiner.

Funksjonen E-konsultasjon blir aktivert/deaktivert av den enkelte lege etter kapasitet. E-konsultasjoner og telefonkonsultasjon har samme egenandel som legetime, og du blir tilsendt telefonbetaling eller faktura via "Convene" i etterkant. Dersom telefonkonsultasjon eller e-konsultasjon blir besvart etter kl 1600 kan kveldstakster benyttes. 

E-kontakt er til enkle logistikkspørsmål, og blir ikke vurdert av lege. 

Har du forkjølelse/luftvegsinfeksjon skal du ikkje møte direkte opp på legekontoret, men ta kontakt per telefon for å avklare om du treng undersøkelse.

English: If you have a respiratory tract infection (cough, fever or heavy breath), you can get in touch by phone, and make an appointment.

Aktuelt


Jul og nyttår 2023

22. desember 2023

Legesenteret har stengt 1. -2. juledag (25-26.desember), og 1. nyttårsdag (1.januer). Ellers normale åpningstider for "akutte" henvendelser, som ikke kan vente til etter nyttår. 

Influensavaksine

2. oktober 2023

Influensavaksinering, og covid-vaksine dersom ønskelig, vil vere tilgjengelig fra fredag 27.oktober ved legesenteret. 

I 2023 kan du få sett opp avtalt tid til vaksine frå 27.oktober og utover, eller du kan spørre etter vaksine når du er innom ("drop-in"). Du kan få satt covid/Korona oppfriskningsvaksine samtidig som du får satt influensavaksine. 

Pris for influensavaksine er kr 350,-. Covid-vaksine er gratis. 

Dersom du har eller vil ha ein planlagt legetime i tidsrommet 27.oktober til desember, kan du i starten av legetimen be om å få satt influensavaksina.

 

Barn og voksne i medisinske risikogrupper:

  • personer over 65 år
  • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer
  • personer med kroppsmasseindeks over 40
  • gravide i 2. og 3. trimester
  • barn fra seks måneder til fem år som er født prematurt, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet

Andre målgrupper:

  • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt
  • de som bor sammen med personer med nedsatt immunforsvar
  • svinerøktere og andre personer med jevnlig kontakt med levende griser

 

Fastlegekontoret og Koronavirus-epidemien

15. mai 2020

Per 2023 tar vi imot pasientar til infeksjonsvurdering omlag som før covid-tida. Men vi ønsker å styre når du kjem til luftveisinfeksjonsvurdering, så ring oss for å avtale oppmøte til undersøkelse. 

E-konsultasjon er ikkje egna for vurdering av akutt alvorlig sjukdom. Då må du ringe oss, 116117 (legevakt) eller 113 alt etter hastegrad. Ved avtalt oppmøtetime: møt opp presis (ikkje i god tid), sprit hender på veg inn, ta berør minst mogleg, og sprit hender på veg ut.  

Usikker på noko angåande koronavirus?

Her kan du finne meir informasjon: 

https://koronasjekk.no/

Oppdatert informasjon frå Folkehelseinstituttet om Korona: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

E-konsultasjon startar du via Helsenorge.no. Vi kan utifrå denne vurdere å ringe deg eller avtale oppmøtetime for undersøkelse. E-konsultasjon kostar det same som vanlig konsultasjon, du får sendt mobilbetalingsmelding eller faktura frå faktureringsbyrå i etterkant av timen.

 

Ved behov for sjukmelding: Høyr først med din arbeidsgiver om du kan nytte utvida egenmelding.

Treng du sjukemelding; send oss ein e-konsultasjon med informasjon om grunn for behov for sykemelding, og datoar du ønsker sykemelding for. Dersom du ikkje har fått sykemelding for samme arbeidsforhold frå oss tidligare, treng vi informasjon om arbeidsgiver og stilling og stillingsprosent. 

Til dei som møter opp på kontoret: sprit hender på veg inn, berør minst mogleg, stå 1 meter frå ekspedisjonsluka, og sprit hendene på veg ut. 

 

 

 

 

Om fastlegekontoret

27. mai 2018

Vi er her for deg som pasient. Det vi har utdanna oss til, får betalt for, og har glede av, er å hjelpe deg til god helse. Hovudoppgåva vår er diagnostikk og behandling av sjukdom. Vi har etter kvart også fått oppgåver som ikkje har direkte med sjukdomshandsaming å gjere, som til dømes sjukmelding, attestering av sjukdom, vurdering av helsemessige krav i ulike høve, til dømes for førerkort og liknande. Vi kommuniserer også med spesialisthelsetenesta, NAV, heimesjukepleie og multiple andre instansar for å hjelpe deg. Også dette kan være viktige oppgåver i oppfølging av di helse. Men ved akutt sjukdom som treng vurdering øyeblikkelig, eller same dag, må vi prioritere dette. Dette kan ofte medføre at vi er forsinka, eller må avkorte eller utsette oppgåver som ikkje er av akutt art. Vi veit at dette kan opplevast urimeleg der og då, men håpar på forståelse for at vi gjer dette til alle våre pasientar sitt beste.  

Vi har mange tilgjengelege legetimar kvar dag, i staden for lange timar, for å kunne sortere og prioritere i mange pasientar sine plager. Det er derfor ikkje sjeldan at ein må ha fleire legetimar ved omfattanda problemstillingar, eller fleire problemstillingar. Dette er vår arbeidsmetode for å kunne gjere gode prioriteringar, og hjelpe flest mogleg. Du kan nytte legetimen din best mogleg ved å først ta opp det som er viktigast for deg å få avklart. 

Kommunikasjonsmåtar til legekontoret

Vi ønsker å ha god tilgjengelighet på telefon, men kapasiteten strekk ikkje alltid til. Spesielt mellom kl 0830 og 0930 er det stor pågang, og det kan bli ventetid på telefonen. Vi ønsker at denne telefontida vert nytta av dei som treng time same dag for vurdering av akutt sjukdom. Du kan unngå lang ventetid ved å ringe seinare på dagen dersom det ikkje gjeld akutt sjukdom, eller bruke alternative kanalar som e-konsultasjon eller e-kontakt. Er det snakk om akutt, alvorleg sjukdom, ring 113. 

Vi har per no også tilbod om e-konsultasjon/videokonsultasjon. Kommunikasjon per e-post er ikkje tilgjengeleg av personvernhensyn. 

Ved kvar blodprøve, resept, sjukemelding, henvisining og attest skal det gjerast ei legevurdering. Derfor skal alt dette takast opp i legetime dersom ikkje anna er spesifikt avtalt med legen. Reseptfornying på fast medisin som fastlegen alt har vurdert kan gjerast ved reseptforespørsel via HelseNorge.no, eller telefon. 

Kva tilbyr vi? 

Det enkle svaret er vanleg legevurdering av plagene dine. Vi ønsker deg velkomen med akkurat dei plagene du har. Vegen vidare derifrå finn vi ut ilag. Dersom du ved timebestilling seier litt om kva du ønsker vurdering av til våre medarbeidarar, kan dei hjelpe deg vidare. 

Betaling ved kontoret

27. mai 2018

Vi har betalingsautomat på venterommet hos oss. På denne kan det betalast med bankkort, Vipps, Visa eller Mastercard.

Her er lenke til de vanligste prisene: 

https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/egenandeler-for-helsetjenester/

E-konsultasjonar og telefonkonsultasjonar har egenandel på lik linje med oppmøtetime. Du vil då i etterkant motta mobilbetaling for eventuell egenandel (om du ikkje har frikort), eventuelt bli tilsendt faktura dersom mobilbetaling ikke blir betalt. Vær obs på at det da tilkommer fakturagebyr fra faktureringsbyrå.  Dersom telefonkonsultasjon eller e-konsultasjon blir besvart etter kl 1600 kan kveldstakstar benyttast. 

 

For dei som har eit ønske om å betale med kontantar, kan dette gjerast i ekspedisjonen.

Betalingsautomaten er tilknytta betalingsbyrået Convene AS (tidlegare Melin Medical AS), som står for utsending av faktura, betalingspåminningar, og inkassosaker.

Dersom du får ordna noko som krever betaling  (td. attestar, sjukmelding) utan at du møter opp på kontoret, kan du kome å betale på betalingsautomaten same dag som det er ordna, og dersom det ikkje vert betalt før midnatt vil Convene sende ut ein faktura med eit ekstra faktureringsgebyr.

Det skal framgå kva betaling gjeld, og dato, på faktura/kvittering.

Om du ikkje mottek mobilbetaling eller faktura som forventa, ta kontakt med oss. 

 

Sykemeldinger, henvisninger, resepter, attester

23. mai 2011

Både sykemeldinger, henvisninger, resepter og attester fra fastlege innebærer en legevurdering.

For at vi skal ha grunnlag for å gjøre nødvendige vurderinger av dette, er det mest hensiktsmessig å ta det i en legetime.

Resept på fast medisin, eller behovsmedisin, som allerede er avtalt med din fastlege kan forespørres via HelseNorge.no, og vil som hovudregel bli fornyet innen 2 virkedager. 

Er du i tvil om du må ha legetime, ta kontakt på telefon.

Oppfordring til bruk av HelseNorge.no

27. august 2010

For bestilling av faste resepter, bestilling av time som ikke haster, oppfordres det til å benytte seg av elektronisk kommunikasjon via HelseNorge.no (PC eller app). Dette vil frigjøre tid på telefonen, slik at det blir lettere for deg å komme igjennom på telefonen en gang det haster mer, som for eksempel behov for akutt legetime.