Både sykemeldinger, henvisninger, resepter og attester fra fastlege innebærer en legevurdering.

For at vi skal ha grunnlag for å gjøre nødvendige vurderinger av dette, er det mest hensiktsmessig å ta det i en legetime.

Unntak er kjent avtalt medisinbruk, der resept kan forespørres via helserespons/sms, eller ved telefonkontakt.

Er du i tvil om du må ha legetime, ta kontakt på telefon.