Siste året har vi fått 2 nye fastleger ved legesenteret, Marie Krohn-Hansen, og Alexander Torkildsen Fosshaug. I tillegg er Veronika Minde i spesialisering her mai til oktober 2022. 

Veronika Minde vil vere vikar for Alf David Antoni Myklebust som har permisjon oktober 2022 til og med februar 2023.