Kjære pasient.
Som fleire av dykk veit, har eg hatt ynskje om å kome tilbake i jobb som sjukehuslege. Det var ei tid med fleire vikarar inne i bildet, og det har vore vanskeleg å få ein arvtakar til lista. Dette har no løyst seg og de vil få ein ny, framifrå fastlege i Alexander Fosshaug. Mange av dykk har allereie møtt han på nabokontoret vegg i vegg. Eg kjem til å begynne som overlege ved Seksjon for smertebehandling og palliasjon ved Haukeland Universitetssjukehus, og gler meg til det. Eg er lei meg for at det nok ein gong blir bytte av fastlege på relativt kort tid, men trur det er bra både for pasientar og legekontoret med denne nye ordninga.
Tida på 3Leger har vore travel, men også fin. Eg har berre godt å seie om alle mine gode kollegaer her, som eg kjem til å sakne, og ikkje minst pasientmøtene som har vore lærerike og fine. Eg ynskjer alle pasientar lukke til vidare med helsa og livet elles.

Beste helsing
Therese Strømsli