På grunn av fastlegemangel, og ferieavvikling, har vi desverre ikke mulighet til å holde legekontoret åpent hele sommeren som planlagt. Det blir derfor stengt legekontor i uke 29 og uke 30 (fra 19.juli til 30.juli). 

Akutthjelp må takes ved legevakt desse ukene. 

Vi anbefaler deg å se gjennom resepter i god tid før dette, og melde behov for fornying. 

Elektronisk kommunikasjon med legekontoret via HelseNorge vil bli stengt ned i de aktuelle ukene, da det ikke vil være lege til å besvare desse.