Vi har enno ikkje informasjon om kva tid vaksine er tilgjengeleg for dei ulike risikogruppene. 

Vi har starta arbeidet med å få oversikt over kven som ønsker vaksine, ved å ringe dei aktuelle aldersgruppene.

Per 6/1 har vi forsøkt å nå alle heimebuande over 85 år. Dei som ikkje har høyrt noko, men ønsker vaksine kan ringe legekontoret.  

Dei under 85 år kan førebels vente med å ta kontakt angåande vaksine mot Covid-19.