Vidare vaksinering av personar som ikkje er i risikogruppene, vil skje ved kommunalt vaksinasjonssenter. I Arna er dette Arna Helseheim: 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/slik-blir-vaksineringen/vaksine-mot-korona
 
Nokre pasientar tilhøyrer gruppe med høg eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19 (Prioriteringsgruppe 4-7), og desse skal no ha blitt oppringt og tilbudt vaksine ved legekontoret. Dersom du er i definert risikogruppe og ikkje har blitt tilbudt vaksine ved legekontoret enno, så ta kontakt med oss snarleg. 
 
Når vi ringer, ver oppmerksom på at nokre som ikkje har vårt telefonnummer lagra kan få opp "telefonsalg" eller liknande på telefonen.