Therese Strømsli har dessverre sluttet som fastlege. Det er ikke enda ansatt ny fastlege, men vi har vikar som vil tilby helsehjelp for deg som er pasient på listen. Det er ingen endringer i tilbud gjennom helsenorge.no.  Det vil sendes ut timeendringer der det er aktuelt, legetimer ellers vil gå som planlagt. 
Når du har legetime er det fint om du ikke bruker din legetimetid på å snakke om dette, men fokuserer på det du ønsker hjelp til.