Therese Strømsli har dessverre sluttet som fastlege. Det er ikke enda ansatt ny fastlege, fastlegevikar Vidar Pettersen betjener fastlegelisten. Det er ingen endringer i tilbud gjennom helsenorge.no.  Avtalte legetimer, og timebestilling fungerer som normalt. 
Når du har legetime er det fint om du ikke bruker din legetimetid på å snakke om dette, men fokuserer på det du ønsker hjelp til.