Kontoret vil halde ope som vanleg heile sommaren. Telefontida vert i Juli korta inn til kl 0830-1000, og 1300-1400. Grunna ferieavvikling vil det kunne vere noko lenger ventetid både på telefon og kontor. Lege som er tilstades kan ta akutte vurderingar for dei andre legane sine pasientar, men dersom det du treng hjelp til ikkje hastar, er det fint om du tek det når din fastlege er tilstades. 

Dei ulike legane har planlagt ferie: 

Kristin Hågøy: veke 26-28 (til og med 14/7)

Charlotte Meyer: veke 27-30 (til og med 28/7)

Therese Strømsli: veke 28-31 (til og med 4/8)

Alf David Antoni Myklebust: veke 29-32 (til og med 11/8)