Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

3LEGER fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

3LEGER 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Rutiner

LEGETIME OG HASTEGRAD:

Det er normalt å måtte vente dager til uker på en vanlig legetime. Dersom du har akutt sykdom etterstreber vi å ha kapasitet til at du får en akutt-time samme dag. Dette vil fortrinnsvis være din fastlege, men vil måtte være den legen som har kapasitet den dagen.

Legekontoret har et prioriteringsansvar, det kan derfor være god hjelp med noen stikkord om hva det gjelder når du bestiller timen. Har du bestilt vanlig legetime men ser at sykdomsbildet utvikler seg i påvente av timen, anbefaler deg å ta kontakt for time samme dag.

Legeerklæringer og attester er ikke aktiv helsehjelp, og må derfor ofte nedprioriteres. Vi anbefaler derfor å være tidlig ute med å bestille legetime til dette.  

BLODPRØVER UTEN LEGETIME:

Når du har avtalt å ta blodprøver med din fastlege, kan du møte utan avtale mellom 0815-1130 og 1230-1330. Henvend deg i ekspedisjon når du kjem. Det vil for dei fleste blodprøver vere gunstig å vente sittande i 15 minutt før prøvene vert tekne.

Blodprøver skal være rekvirert av lege, og det vil som regel vere avtalt med fastlege om tidspunkt, og evt fasting før blodprøver. Fastande blodprøver vil seie at du utanom fast medisin ikkje har inntatt anna enn vatn (heller ikkje røyk, snus, anna drikke) dei siste 8 timane før prøvetaking. Medikamentfastande prøver (uten å ta medisin først) vil også vere spesifikt avtala med fastlege.

Blodprøver må takast før kl 1400 grunna logistikken med klargjering og sending. Møt derfor innan 1330 for dette.

På formiddagen tek vi blodprøver frå klokka 0815. Grunna stor telefonpågang frå 0830 til 0930 vil det oftast vere ein del venting for blodprøvetaking i dette tidrommet.

 

BETALING:
I forbindelse med legebesøk/prøvetakning skal det betales en egenandel samt noen ganger tileggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner osv. 
Beløpet betales på betalingsautomaten. PRØVESVAR:
Ved normale prøvesvar informer vi kun unntaksvis om dette. Dette er da som regel avtalt å forhånd.


SYKMELDINGER, HENVISNINGER og LEGEERKLÆRINGER ber vi om at blir tatt opp i legetime.

 

URINPRØVE kan være aktuelt ved ulike sykdommer. Hovudregel er at fastlege vurderer behov før testing av urin. Det er fint om du har med prøve dersom du kommer med spørsmål om urinveisinfeksjon eller smittsom kjønnssykdom. Helst fra første vannlating samme dag.

Prøve med tanke å urinveisinfeksjon bør takes på følgende måte: etter først å ha tisset den første skvetten i toalettet, knipe igjen og tisse en skvett i prøveglasset, resten i toalettet. Dette er såkalt "midtstråleprøve".

Ved spørsmål om Kjønnssykdom tar en det første som kommer ut av urin i prøveglasset, også dette helst fra første urin om morgenen.