Send til 2097:

3LEGER fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

3LEGER 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Priser

 

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen.
Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet

 

Egenandeler og frikort

Her er link til informasjon om egenandelstak og frikort: 

Helfo - Egenandelstak

 

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:

  

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

Kroner:

Konsultasjon hos legen, dagtid, lege uten/med spesialistgodkjenning

155/204

Sykebesøk på dagtid, lege uten/med spesialistgodkjenning

209/245

 

 

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud

56

Skriving av utfylling av sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning

66

Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium

55

 

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Setting av vaksine (inkludert årets influensavaksine)

200 (300)

Utskrift/kopiering av journal

85

Tillegg for konsultasjon for pasient utenfor fastlegeordningen

110

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

*

  • - Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.

  • - Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.

  • - Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.

  • - Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.

  • 62

  • 93

  • 131

  • 177

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner m.m.

**

Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester o.l, per brev, faks, telefon, epost etter ønske fra pasienten

59

For bestilt time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes /spesialist

160/257

Merknader:

*  Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.

** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Bekreftelser, attester, legeerklæringer, m.m.

Kroner:

Enkle: Bekreftelse på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise o.l.

150

Avanserte: Som krever journalundersøkelse eller fysisk undersøkelse

Etter tid

 

 

Førerkort:

Førerkort: Helseattest og vurdering, uansett klasse

650